GDPR

 

 Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Od 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost nařízení EU o zpracování osobních údajů – GDPR. V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. 5. 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů. Cílem obecného nařízení je tedy přizpůsobení právního rámce ochrany osobních údajů dnešní době, dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemí, na které dopadá, posílení práv subjektů údajů a v neposlední řadě je snahou dosáhnout sjednoceného výkladu obecného nařízení a dozoru nad jednotlivými dozorovými úřady.

 

Společnost INVERA METAL s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 26, 269 01 Rakovník jako provozovatel internetového obchodu www.AAAradiatory.cz zpracovává „kontaktní“ údaje svých zákazníků – jméno, příjmení, adresu doručení, e-mail, telefon. Tyto údaje jsou nezbytně nutné k plnění smlouvy (objednávka, poptávka), kterou zákazníci prostřednictvím internetu v našem e-shopu uzavřeli. Smlouva může být uzavřena i telefonicky nebo elektronicky přes náš e-mail: info@invera-metal.cz. Jsme tedy správci osobních údajů zákazníků, kteří nám tyto údaje svěřili, a proto jsme zodpovědní za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a za to, že osobní údaje zákazníků zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Nevedeme databázi zákazníků, ani kontaktní údaje neukládáme do adresářů, pokud nám k tomu zákazník nedá svůj souhlas a všechny zaregistrované zákazníky do 21. 5. 2018 jsme vymazali z registrace v našem e-shopu.

 

Pokud zákazník bude mít zájem:

- může se zaregistrovat (jméno, e-mail, telefon bude uložen v adresáři jen po dobu používání registrace. Pokud by nebyla registrace po dobu dvou let využita, dojde k výmazu všech osobních údajů)

- o zasílání novinek a akcí (odesíláno na ověřenou e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli)

- stát se účastníkem programu Heuréka „Ověřeno zákazníky“ (Váš názor na nákup nebo na zboží bude anonymně zveřejněn na tomto portálu)

- odběr newsleteru (odesíláno na ověřenou e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli)

k tomu potřebujeme jeho souhlas. K tomuto kroku najde zákazník odškrtávací políčko, čímž nám dává souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů. Tento souhlas má zákazník právo kdykoli odvolat bez uvedení důvodů s účinností do budoucna. Postačuje zaslat e-mail na info@invera-metal.cz nebo nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na adresu INVERA METAL s.r.o., Husovo náměstí 26, 269 01 Rakovník.

 

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou při plnění smlouvy (odbavení Vaší objednávky) a potom ještě po dobu 10 let, protože nám to přikazují daňové a účetní předpisy. Předávání osobních dat mimo naši společnost na základě zákonných důvodů není v rozporu s Nařízením EU 2016/679. Osobní údaje zákazníků poskytujeme následujícím zpracovatelům – e-shopu při zadávání objednávky, přepravci při doručování objednaného zboží. S uvedenými příjemci máme uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo licence.

Náš e-shop využívá platební brány třetích stran pro některé druhy plateb (např. platba platební kartou), kdy jsou čísla kreditních karet pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Neuchováváme a nemáme k dispozici čísla kreditních karet.

 

Zákazník má právo:

  • Přístupu ke svým osobním údajům, včetně informací o účelu zpracování (máte kdykoli právo požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás, jejich původu, příjemcích nebo o příjemcích, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných údajů Vám můžeme za všechny další kopie nad rámec první kopie účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky)
  • Na opravu osobních údajů, vyjde-li najevo, že osobní údaje jsou nepřesné. V případě zjištění neúplnosti zpracovávaných osobních údajů má právo na jejich doplnění (opravíme Vaše údaje na základě Vaší žádosti prostřednictvím našich kontaktů)
  • Na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány nebo byly zpracovány protiprávně (výmaz můžete požadovat prostřednictvím našich kontaktů. Osobní údaje zákazníka budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchování nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě od nás obdržíte sdělení. Po výmazu osobních údajů již není možné zajistit zákazníkovi přístup k osobním údajům.
  • Na přenositelnost osobních údajů (pokud zákazník požaduje získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je zákazníkovi nebo jinému správci, kterého označí zákazník, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu)
  • Vznést námitku proti zpracování
  • Podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se bude domnívat, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena

 

Máme zavedena technická a bezpečnostní opatření, abychom chránili osobní údaje zákazníka v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Je zajištěno technické a organizační zabezpečení přístupů do PC, ochrana uložených dat.

 

          Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a naše firma respektuje Vaše soukromí.

 

Kontakty k uplatnění práv zákazníka

e-mail: info@invera-metal.cz

pošta: INVERA METAL s.r.o., Husovo náměstí 26, 269 01 Rakovník

 

V Rakovníku dne 21. 5. 2018

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies
INVERA – METAL s.r.o. Reviews with ekomi.co.uk