Kotlíková dotace

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete už od letošního roku získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Příspěvek může žadatel použít na výměnu starého kotle na pevná paliva za ekologičtější variantu, ale i na snížení energetické náročnosti domu. Dotaci je možné použít na:
 

  1.  Výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
         a) tepelné čerpadlo
         b) kotel na pevná paliva
         c) plynový kondenzační kotel
  2.      Instalaci solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
  3.      Instalaci dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek
  4.     Technické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).

 

Jakým způsobem získat dotaci?

Nejdříve je zapotřebí se informovat prostřednictvím Vašeho krajského úřadu, v souvislosti kdy bude vyhlášena výzva pro občany. Tyto informace získáte přímo na stránkách Vašeho příslušného kraje, nebo na veřejné vývěsce krajského úřadu. Samozřejmě můžete své dotazy směřovat přímo na speciální telefonickou linku 800 260 500, ne prostřednictví tohoto emailu: dotazy@sfzp.cz

Jak je příspěvek velký a dostane se na všechny?
9 miliard korun je na jednu stranu hodně, protože zajistí výměnu až 100 000 kotlů v celé ČR. Celkem je ale v Česku až 350 000 starých neekologických kotlů, které nebude možné od září 2022 používat. Kdo tedy zaváhá a nevyužije dotace, bude muset výměnu emisně nevyhovujícího kotle zaplatit ze svého.

Přímé webové odkazy příslušných krajů ke kotlíkovým dotacím:

Hlavní město Praha

Středočeský

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Moravskoslezský kraj

Královohradecký kraj

Pardubický kraj

Ústecký kraj

Zlínský kraj

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Liberecký kraj

Olomoucký kraj

 

Podporované výrobky najdete v seznamu, kam postupně přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla:

Seznam registrovaných kotlů / výrobků - ke dni 15.3.2016

 

Užitečné dokumenty ke STAŽENÍ:

Text výzvy

Podmínky výzvy

Pravidla pro žadatele z OPŽP 2014-2020